Algemene Voorwaarden

1. INSCHRIJVING EN BETALING

Meerdaagse reizen : bij inschrijving wordt er een voorschot gevraagd van € 100 /pers.

Het saldo dient in ons bezit te zijn ten laatste 1 maand voor het vertrek.
Indien dit voor de gestelde termijn niet gebeurd is, kan de reservatie geannuleerd worden.

2. ANNULATIE DOOR DE REIZIGER

Bij annulering van meerdaagse reizen, zien we ons verplicht volgende kosten aan te rekenen :
* 25 € per persoon
* 31 tot 16 dagen voor vertrekdatum : voorschot van de reis;
* vanaf 15 dagen voor vertrekdatum : 50 % van de reissom;
* in geval van afwezigheid bij vertrek kan de totale som van de reis geëist worden.

3. ANNULATIE DOOR HET REISBUREAU

Het reisbureau mag – zonder schadeloosstelling – een reis afgelasten of uitstellen, indien het minimum aantal reizigers niet bereikt wordt. In geval van incident of ongeval heeft de organisator het recht : de uurregeling en reisweg te wijzigen of de voortzetting van de reis te verzekeren door middel van een ander dan voorzien vervoermiddel. De hieruit voortvloeiende vervoer- en logieskosten blijven ten laste van de reiziger. Voor eventuele onvoorziene reiswijzigingen – hotel, reisweg, bestemming – kan geen schadevergoeding geëist worden.

4.PRIJZEN

Inbegrepen (tenzij anders vermeld) : het vervoer met luxeautocars – verblijf in vol pension of half pension, naargelang de gekozen bestemming – overnachtingen op basis van 2 personen per kamer – BTW en baantaksen.
Niet inbegrepen (tenzij anders vermeld) : tafeldranken – toegangsgelden voor bezienswaardigheden – facultatieve uitstappen – toeslag éénpersoonskamers – annulerings- en bijstandsverzekering.

5. KLACHTEN

Moeten schriftelijk gebeuren via het reisbureau, uiterlijk 8 dagen na het einde van de reis.

6. VERZEKERING – MUTUALITEIT

Onze autocars zijn verzekerd volgens de wettelijke bepalingen. Buiten de autocar is de reiziger niet verzekerd, tenzij hij een speciale verzekering hiervoor afsluit, wat wij dan ook aanraden. Deze reisverzekering omvat annulering en bijstand.
Deze verzekering dient bij inschrijving afgesloten te worden, zo niet wordt annulering niet gedekt.
Vraag ons om de nodige inlichtingen.
In ieder geval dient de reiziger mutualiteitpapieren aan te vragen bij zijn ziekenfonds en ze mee te nemen op reis.

7. TEN LASTE VAN DE REIZIGER

Vrijwillige of onvrijwillige schade door de reiziger toegebracht aan derden, vervoermiddelen, hotelaccommodatie, enz valt ten zijnen laste.

ALGEMENE REISINFORMATIE

GRATIS AUTOPARKING
Wie naar de garage in Tremelo komt om op te stappen, kan zijn wagen gratis parkeren op onze volledig afgesloten parking.

KORTINGEN (alleen geldig voor meerdaagse reizen en niet cumuleerbaar)
Kinderkortingen :
Tot 2 jaar : gratis vervoer als ze geen zitplaats innemen in de autocar. Eventuele hotelkosten ter plaatse te betalen.
Van 2 t/m 10 jaar : 20 % korting, indien ze de kamer delen met 2 volwassenen.
Kinderen onder de 12 jaar moeten in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart.

Familiekorting : 5 % speciale korting voor families (min. 3 personen uit hetzelfde gezin), op voorlegging bewijs dat ze op hetzelfde adres wonen.