Er was eens…

De oorsprong van Van Eyken Tours gaat terug tot de periode tussen de twee wereldoorlogen. Felix Van Eyken, de grootvader van de huidige uitbater die naar hem genoemd werd, beschikte destijds reeds over een bus, waarmee hij als eierhandelaar dagelijks de markten aandeed. Zo reed hij op regelmatige tijdstippen met zijn bus naar Aarschot en andere steden in de regio. Hij combineerde dit met personenvervoer vanuit zijn streek. Felix Van Eyken overleed in 1940 en in datzelfde jaar werd zijn bus door de Duitse bezetter aangeslagen.

Na de oorlog pikte zijn zoon Jules Van Eyken  de draad weer op en schafte  een camion aan die hij ombouwde tot bus. Het koetswerk was in hout!
Maar het was een begin en bovendien was er tijdens de heropbouw na de oorlog  in heel het land een grote nood aan transportmiddelen. De grootste uitdaging daarbij lag in het organiseren van het arbeidersvervoer. Jules Van Eyken sprong mee op de kar en legde zich in de beginjaren vooral toe op het organiseren van arbeidersvervoer vanuit zijn streek naar de fabriek van Laine d’Aoust in Anderlecht. Vanaf 1950  deed Van Eyken Tours ook toeristische reizen in opdracht van Brusselse en Antwerpse reisbureaus die reeds kennis en ervaring hadden in het organiseren van toeristische reizen.  Gaandeweg breidde de autocarvloot uit, terwijl ook het comfort van de bussen en het wegennet verbeterde. Een bus werd een autocar en kon steeds meer en verdere bestemmingen aan.

Toen de zoon van Jules, Felix Van Eyken in de zaak kwam, besloot Van Eyken Tours zelf de stap te zetten naar eigen organisatie en verkoop van reizen. Het reisbureau werd boven de doopvont gehouden en was het begin van een gestadige expansie. Begin jaren ’90 telde de autocarvloot 24 voertuigen. Op dat moment bestonden de activiteiten uit arbeidersvervoer, schoolvervoer en toeristische reizen in binnen- en buitenland.
Jules Van Eyken bleef tot op hoge leeftijd actief in het bedrijf en liet de zaak na zijn overlijden in 2009 na aan zijn zoon Felix, de huidige uitbater.

Anno 2017 telt het wagenpark nog 9 recente autocars, die voldoen aan de vereiste Euronormen 5 en 6 en waarvan de 2 jongste autocars begin 2017 geleverd werden.
De activiteiten spitsen zich nu nog enkel toe op toeristische reizen in binnen- en buitenland.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *